Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-152/19

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 698.05 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 16, 2019
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-152/19

(...) „Во Законот за безбедност и здравје при работа е предвидено дека работодавачот е должен да им обезбеди заштитна опрема на своите раоботници се со цел спречување на повреди, како и намалување на ризикот од истите. Покрај ова, работодавачот е должен да изврши проценка на ризик на секое работно место. Во член 189 од Законот за облигациони однос е предвидено дека, во случај на повреда на личните права, судот ако најде дека, тежината на повредата и околностите на случајот гооправдуваат тоа, ќе досуди справедлив паричен надоместок, независно од надоместокот на материјалната штета, како и нејзиното отсуство. Во ставот 2 од истиот член, е предвидено дека, при одлучувањето за барањето за справедлив паричен надоместок судот ќе води сметка за силината и траењето на повредата со која била предизвикани физичките болки, душевните болки и страв, како и за целта за кој служи надоместокот, но и со тоа надоместокот да не е во спротивност со сремежите кои не се спојливи со неговата природа и општествената цел.”

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-150/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право