Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-28/19

  • Version
  • Преземи 19
  • Големина на фајлот 171.96 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 5, 2018
  • Последна промена ноември 3, 2021

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-28/19

Во конкретниот случај, директорот на банката на незаконски начин изменил податоци на клиенти, со што сторил повреда на интерните акти на работодавачот, оддавање на лични податоци, кои што согласно истите акти на работодавачот се чуваат како деловна тајна и кои се заштитени согласно Законот за заштита на лични податоци. Па, оттука во конкретниот случај се исполнети условите за раскин на договорот од страна на банката, бидејќи при извршената контрола од страна на надлежниот орган на банката биле утврдени пропусти, неправилности и повреда на прописи и интерни банки на банката од страна на директорот кои биле од значење за функционирањето на филијалата. Тоа му дало право на овластениот орган на банката да го разреши  директор на филијалата и да го раскине менаџерскиот договор со истиот.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1539/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право