Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-141/19

  • Version
  • Преземи 5
  • Големина на фајлот 1.16 MB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 14, 2019
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-141/19

(...) „Неспорен факт е дека студентот и работодавачот склучиле договор за доделување на стипендија наредовни ученици и студенти. Во член 5 од договорот е  предвидено дека работодавачот се обврзува да го вработи корисникот на стипендијата-студентот доколку истиот се школува во школа со насока од која сега тужениот има потреба. Работодавачот имал потреба од работници со стручна спрема како на студирал стипендистот со што се јавувал на огласите но, сепак не бил избран, туку друг кандидат. Согласно  договорот за доделување на стипендија била предвидена обврска на работодавачот, по завршувањето на школувањето на стипендистот, со него да склучи договор за вработување. Првостепениот суд заклучил дека работодавачот е должен да пристапи кон склучување на договор за вработување со стипендистот и да го вработи на работно место соодветно на неговата стручна спрема односно целосно да го исполни договорот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-99/20
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право