Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-95/18

  • Version
  • Преземи 10
  • Големина на фајлот 394.04 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 19, 2018
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-95/18

(...) „Во членот 54 и членот 55 е уреден менаџерскиот договот како еден вид на договор за засновање на работен однос. Сепак, овој вид на договор се разликува од договорот за вработување од причина што во него правата од заснованиот однос помеѓу менаџерот и работодавачот ги уредуваат самите страни, како и обврските и надомест во случај на штета. Вака уредениот однос во иднина произведува правно дејство и за истиот не важат предвидените правила за престанок за работен однос од членот 102 од Законот за работни односи. Покрај ова, бидејки Јавните установи што ги основа Министерството за труд и социјална политика се посебни правни лица основани на Централниот регистар, па поради тоа како работодавач во оваа ситуација е Јавната установа, а не Владата на РСМ.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1231/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право