Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-829/17

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 362.13 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 30, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-829/17

(...) „Работникот како правник вработен кај работодавачот постапувал по правосилните и извршни пресуди за исплата на регрес за годишен одмор во рамките на нејзините надлежности предвидени Правилникот за систематизација на работните места и дека истиот нема никаква вина во врска со присилното извршување на предметните пресуди преку извршител и направените дополнителни трошоци на тужениот во тие постапки за извршување. Според тоа, првостепениот суд утврдил дека од страна на работникот не се сторени повредите за кои и е изречена дисциплинската. Во текот на постапката, работодавачот не докажал дека работникот несовесно и ненавремено ги извршувал работните обврски во врска со доброволното исполнување на обврските по правосилните пресуди и дека со тоа му предизвикал на тужениот материјална штета во наведениот износ.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-869/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право