Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-233/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 387.21 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 5, 2017
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-233/17

(...) „Согласно член 159 од Законот за работни односи, ако на работникот му е предизвикана штета при работа или во врска со работата , работодавачот е должен да му ја надомести штетата според општите правила на одговорност за надомест на штета.

Согласно член 159 од Законот за облигациони односи, за штетата настаната во врска со предмет кој претставува зголемена опасност од настанување на штета на околината (опасен предмет) или дејноста чие вршење претставува зголемена опасноста од настанување штета за околината (опасна дејност) се претпоставува дека потекнува од тој предмет, односно од таа дејност, освен ако се докаже дека причината е на страната на оштетениот или трето лице , односно настанала поради виша сила, а согласно член 160 од истиот Закон за штета од опасен предмет одговара неговиот имател, а за штета од опасна дејност одговара лицето кое се занимава со неа.

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-239/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право