Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-602/18

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 529.09 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 29, 2018
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-602/18

(...) „Доколку некој вработен му причина штета на некој друг вработен за време на извршувањето на работните обврски, тогаш работодавачот е должен да ја надомести предизвиканата штета. Но штетата треба да биде сразмерно предизвиканата штета. Па така, согласно чл.189 од Законот за облигациони односи е предвидено дека во случај на повреда на личните права, судот ако најде дека тежината на повредата и околностите на случајот го оправдуваат тоа ќе досуди справедлив паричен надоместок независно од надоместокот на материјална штета, како и во нејзино отсуство.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1592/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право