Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-290/16

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 408.03 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 15, 2016
  • Последна промена јануари 21, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-290/16

(...) „Согласно член 128  од ЗРО работодавачот на негов трошок е должен на работниците кои работат ноќно време да им обезбеди соодветна храна. При одлучувањето од страна на судот, хранарината  при работа ноќе треба да биде предвидена како посебна ставка во песметките за плата и истата да се исплаќа, а не ваквиот надомест да се признае вредносно како посебна ставка во пресметките на плата, меѓутоа при исплатата на плата да не се исплаќа.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1561/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право