Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-16/20

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 875.10 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 23, 2020
  • Последна промена јануари 21, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-16/20

(...) „Согласно член 90 од Законот за работни односи, работодавачот и работникот можат да се договорат за паричен надоместок наместо отказен рок. Ако е постигнат договор за паричен надоместок наместо отказен рок работодавачот е должен паричниот надоместок на работникот за целиот отказен рок да му го исплати со доставувањето на отказот, со денот на престанокот на работниот однос. Во конкретниот случај, работникот и  работодавачот се договориле, целокупната опремнината да ја исплатат во 4 еднакви делови. Помеѓу другото, работодавачот ги исплатил првите три, но не и последната во предвидениот рок. По што работникот, повел судски спор за исплата на преостаната оспремнина.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1138/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право