Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-50/20

  • Version
  • Преземи 3
  • Големина на фајлот 624.71 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 11, 2020
  • Последна промена декември 27, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-50/20

(...) „Правниот претходник на тужителот (тужителот е законски наследник на работникот, во случајов се работи за административен  службеник) се стекнал со статус административен службеник и се стекнал со звање виш соработник во службата за административни и помошно-технички работи во Одделот за административни работи. Неспорно е тоа дека не добил решение за плата, односно покрај стекнатиот статус со звање виш соработник. Работодавачот продолжил да  исплаќа плата согласно Колективниот договор за социјална заштита и му пресметувал и му исплаќал плата во бодови кои што секоја година не биле еднакви. работодавачот бил должен на правниот претходник на тужителката да му исплаќа плата согласно Законот за административни службеници, а не согласно Колективниот договор за социјална заштита. Дотолку повеќе што правниот претходник на тужителката е административен работник кој има статус на административен службеник и во спорниот периодот. требаше да му исплаќа плата онака како што предвидува Законот за административни службеници.”

Претходно Пресуда на Врховен суд Рев3.бр.105/2018
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право