Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-102/16

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 383.39 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 15, 2016
  • Последна промена јануари 19, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-102/16

(...) „Согласно член 102 став 1 од Закон за работни односи, доколку судот донесе правосилна одлука со која е утврдено дека на работникот незаконски му престанал работниот однос, работникот има право да се врати на работа ако тоа го бара . Покрај враќањето на работа работодавачот е должен на работникот да му ја исплати бруто платата која би ја земал кога би бил на работа, согласно со Закон, Колективен договор и договор за вработување, намалена за износот на приходот кој работникот го остварил врз основа на работа по престанокот на работниот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-182/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право