Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-168/17

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 363.71 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 14, 2017
  • Последна промена јануари 19, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-168/17

(...) „Согласно член 102 став 1 од Законот за работни односи, ако судот донесе правосилна одлука со која е утврдено дека на работникот незаконски му престанал работниот однос, работникот има право да се врати на работа, ако тоа го бара, а согласно став 2 од овој член, покрај враќањето на работа, работодавачот е должен на работникот да му ја исплати бруто платата која би ја земал кога би бил на работа, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување намалена за износот на приходот кој работникот го остварил врз основа на работа по престанокот на работниот однос. Работникот има право и основ да бара надомест на штета во висина на платата за работното место која ја земал пред престанокот на работниот однос, а која плата би ја земал и во периодот на незаконитиот престанок на работен однос односно доколку истиот би одел на работа.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-243/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право