Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-193/18

  • Version
  • Преземи 10
  • Големина на фајлот 749.92 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 28, 2022
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-193/18

(...) „Во член 115 од Законот за работните односи е предвидено дека паричните побарувања од работен однос застаруваат во рок од 3 години од денот на настанување на обврската. Во член 91 од КД во јавен сектор, предвидено е дека за деновите поминати на годишен одмор, работникот добива регрес за годишен одмор во висина од една просечно исплатена месечна плата во Републиката во последните три месеци, а најдоцна до третиот квартал од годината. Со оглед на фактот дека исплатата на регресот за годишен одмор зависи од тоа, дали работникот го искористил годишниот одмор, а при состојба кога согласно ЗРО годишниот одмор може да се искористи за претходната година до 30.06. наредната година, судовите смеетат дека тоа е крајниот рок во кој треба да се искористи годишен одмор и од 01.07. наредната година работодавецот паѓа во задоцнување со исплатата на надомест за годишен одмор.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ 1860/12
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право