Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-298/16

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 481.31 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 20, 2016
  • Последна промена јануари 19, 2023

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-298/16

(...) „Министерството за информатичко општество и администрација, доставило мислење до општините кое се однесувало на прашањето за степенот на кариерата содржано во член 34 став 1 и 2 од Законот на државните службеници, а во кое било наведено дека за секое звање со кое се стекнува државниот службеник се стекнува и со одреден степен на кариера за соодветното звање, од каде произлегувало дека степенот на кариера не се пренесува со звањето на државниот службеник туку се стекнува со новото звање. Согласно член 111 став 4 од Законот за административни службеници, на државниот службеник на кој до денот на влегувањето во сила на овој закон му се исплаќа додаток за степен на кариера согласно со Законот за државните службеници, износот на додатокот за степен на кариера ќе му биде пресметан како дополнителни бодови во вредност на исплатениот додаток, во делот на плата за нивото од членот 87 од овој закон.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-305/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право