Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-44/19

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 597.74 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 5, 2019
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-44/19

(...) „Имено согласно член 71 став 2 од ЗРО, работодавачот може да го откаже договорот за вработување, само ако постои основана причина за отказ поврзана за однесувањето на работникот (лична причина на страна на работникот), поради кршење на работниот ред и дисциплина, или работните обврски (причина на вина) или ако причината е заснована на потребите на функционирањето на работодавачот (деловна причина). Работникот не може да ја обжали првостепената пресуда велејќи дека неговиот работен однос не прекинал по основ отказ поради претходно сторена повреда на работниот ред и дисциплина туку поради спогодбен прекин на работниот однос. Истата таа спогодба е раскината поради што работникот не се согласил на истата, а работодавачот ја прифатил и се согласил. Па, оттука таа конкретна спогодба нема правно дејство бидејќи не се исполнети условите, а тоа е взаемата согласност на работникот и работодавачот. Поради тоа, се смета за законита одлуката на работодавачот за прекин на работниот однос за сторена повреда на работниот ред и дисциплина.”

Претходно Пресуда на Врховен суд Рев3.бр.16/2018
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право