Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-307/16

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 381.52 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 22, 2016
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-307/16

(...) „Согласно член 72 од Законот за работни односи, ако работодавачот го откажува договорот за вработување е должен да го наведе основот за отказот утврден со закон, колективен договор и акт на работодавачот, да ја докаже основаноста на причината која го оправдува отказот и истите да ги наведе во образложението, а согласно член 74 став 2 од истиот Закон, работодавачот е должен писмено да го образложи откажувањето на договорот, како и да му укаже на работникот на правната заштита и да го запознае со неговите права од осигурување во случај на невработеност согласно со закон. Овие законски одредби се применуваат и во ситуација кога работникот сторил повреда на работниот ред и дисциплина и поради тоа му е откажан договорот на работникот согласно член 82 од Законот за работни односи. Доколку не се исполнети овие услови, тогаш отказното решение се смета за незаконско.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1559/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право