Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-398/17

  • Version
  • Преземи 4
  • Големина на фајлот 349.72 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 6, 2017
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-398/17

(...) „При склучување на работниот однос, работникот треба да ги знае сите права и обврски кои произлегуваат од заснованиот работен однос, како и кои работни обврски се задолжителни, а кои се забранети. Работникот неможе да се повикува на тоа дека не знаел дека носењето на ствари кои се во сопственост на работодавачот, дома не претставува кражба на имотот на работодавачот. За ваков вид повреда на работниот ред и дисциплина, согласно Законот за работни односи следи дисциплинска мерка (пример. отказ).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-425/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право