Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-619/17

  • Version
  • Преземи 10
  • Големина на фајлот 307.27 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 1, 2019
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-619/17

(...) „Работодавачот во одлуката за отказ на договорот за вработување на работникот, не наведува во што се состои грубото кршење на работниот ред и дисциплина и што претставува несовесното постапување со производите кои се во сопственост на работодавачот. Па поради тоа,  судот утврдил дека работдавачот не ја докажал основаноста на одлуката за изрекување на дисциплинска мерка, поради што му го прекинал работниот однос. Причината за отказот, исто така, не била наведена во образложението на одлуката. Па следствено на сето ова, работниот однос на работникот не може да прекине поради повреда од член 82 став 1 точка 5 од Законот за работни односи заради која може да дојде до отказ на договорот за вработување без отказен рок.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-340/19
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право