Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-401/18

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 318.35 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 7, 2018
  • Последна промена декември 28, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-401/18

(...) „Договорот за работен однос на определено време може да се трансформира и пред истекот на рокот од 5 години. Тој може да се трансформира доколку се исполнети следните услови: работникот да работи повеќе од две години на работно место кое е ослободено по основ на пензионирање или други основи и за кои се обезбедени финансиски средства, доколку работодавачот утврди дека има трајна потреба oд работникот под услови и на начин утврдени со закон солгасно член 46 став 4 од Законот за работни односи. Работникот може да ги исполнува сите услови, но сепак клучна е изразената потреба на работодавачот за тоа работно место.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-403/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право