Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-537/18

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 601.10 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 1, 2018
  • Последна промена декември 29, 2022

Пресуда на Апелационен суд Битола РОЖ-537/18

(...) „Доколку страната биде именуван за секретар на општината ако лице невработено во општинската администрација, тогаш согласно член 143 од Законот за државни службеници неговиот мандат трае колку и мандатот на самиот градоначалник. Но доколку е избран од редот на државни службеници од општинската администрација, би имал право во рок од 15 дена по престанувањето на вршењето на функцијата да се вратат во органот од член 3 став 2 на овој закон од каде што заминале на вршење на функција на работно место кое одговара на нивниот степен на стручна подготовка, Странката пред да биде именувана за секретар, претходно не била државен службеник во општинската администрација од редот на раководните државни слижбеници од кои би бил именуван за секретар и истиот не може да биде вратен на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка согласно решението за мирување на вработувањето на државен службеник.”

Претходно Правно мислење на Врховен суд од 01.10.2018 г.
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право