Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1551/11

  • Version
  • Преземи 5
  • Големина на фајлот 103.52 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 2, 2012
  • Последна промена август 13, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1551/11

Работникот (тужителот) со тоа што на критичниот ден заедно со друг работник биле затекнати од нивниот претпоставен како консумираат алкохол, сторил кршење на работниот ред и работната дисциплина.

За ваквиот настан против тужителот и другиот работник била поднесена пријава за поведување дисциплинска постапка и по нејзиното спроведување била донесена законита одлука за откажување на договорот за вработување на тужителот поради кршење на работниот ред и дисциплина, а согласно одредбата од чл. 82, ст. 1, т. 4 од ЗРО и чл. 13, ст. 1, т. 4 од Правилата за работен ред и дисциплина и надомест на штета и чл. 14, ст. 1, т. 4 од Договорот за вработување.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1214/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право