Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1641/17

  • Version
  • Преземи 11
  • Големина на фајлот 135.92 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 12, 2018
  • Последна промена јули 30, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1641/17

„(...) Бидејќи во случајот биле изготвени наредби кои биле заверени и потпишани од претпоставениот раководител на организационата единица каде што тужителот ја обавувал работата, произлегува дека тужителот остварил прекувремена работа над 150 часа годишно, истиот не искористил слободни денови, па по оценка на овој суд тужениот како работодавач има обврска да му исплати на тужителот додаток на плата за прекувремена работа.

(...) додатокот на плата е законско право и не може да биде врзано со Буџетот при неспорен факт дека тужителот остварил над 150 часа прекувремена работа во текот на годината во спорниот период кое нешто е утврдено и со извршеното вештачење, што значи дека тужениот има обврска да му исплати на тужителот додаток на плата за прекувремена работа.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1072/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право