Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1611/17

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 125.72 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 13, 2021
  • Последна промена октомври 13, 2021

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1611/17

„Согласно вештачењето и неговото дополнување, произлегува дека според изготвените исплатни листи на работодавачот согласно неговата книговодствена евиденција при пресметката на плата, не бил влезен минатиот труд пресметан според вкупниот работен стаж на работникот. Во исплатните листи додатокот по основ на минат труд бил искажан во посебна позиција и се пресметувал согласно времето поминато на работникот на работа и тоа за секоја измината година на работа по 0,5%. Додатокот по основ на време поминато на работа – минат труд не се исплатува поодделно од платата, односно на основната плата од работно место заедно со минатиот труд и други додатоци ако ги има, а согласно методологијата за пресметка на плата, по концептот на бруто-плата, се пресметуваат придонесите на плата и даноците на плата и од добиениот износ на бруто-плата се наплатуваат пресметаните придонеси искажани поединечно во соодветните фондови и персонален данок, а нето-платата се исплатува на работникот.“

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ 1194 13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право