Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-423/17

  • Version
  • Преземи 16
  • Големина на фајлот 254.93 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 1, 2017
  • Последна промена ноември 18, 2021

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-423/17

„Во жалбата на тужениот работодавач неосновано се наведува дека неизбраниот кандидат не може да бара поништување на одлука за избор на кандидат, туку доколку истиот сметал дека при изборот била прекршена забраната на дискриминација во рок од 15 дена од приемот на известувањето, може да бара надомест на штета. Ова од причина што согласно законските одредби од ЗРО е предвидено правото да се бара поништување на одлука за избор на кандидат, односно согласно законските надлежности, судот може само да ја цени законитоста на спроведувањето на постапката по огласот и дали кандидатите ги исполниле условите предвидени во огласот, како што е и постапено во конкретниот случај“.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1560/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право