Решение на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1173/13

  • Version
  • Преземи 11
  • Големина на фајлот 102.97 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање декември 18, 2013
  • Последна промена август 13, 2022

Решение на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1173/13

„(...) со оглед да во конкретниот случај се работи за откажување на договор за вработување од деловни причини да утврдил со сигурност дали тужениот постапил согласно со законските одредби од ЗРО кои го регулираат ова правно прашање, односно дали тужениот пред да ја отпочне постапка има донесено програма, или елаборат за причините за спроведувањето на постапката за намалувањето на бројот на вработените, за бројот и структурата на работниците кои ќе бидат опфатени со оваа програма и други активности согласно со ЗРО, препораката на Меѓународната организација на трудот бидејќи Работодавачот мора за својата намера за да отпочне постапка за технолошки вишок да изготви програма или елаборат кои се причините за да отпочне таква постапка, дали се од финансиска природа, дали се организациона природа или од друга природа поради која сака да ја спроведе постапката и да отпушти одреден број работници како вишок, по што ќе биде во можност правилно да го примени и материјалното право и да донесе одлука заснована на закон.“

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1116/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право