Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-226/14

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 329.58 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање март 12, 2014
  • Последна промена август 5, 2023

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-226/14

„Во однос на делот на тужбеното барање на тужителот кој се однесува на трансформација на работниот одно од определно на неопределено време, по наоѓање на овој суд не се исполнети законските услови од горецитираната законска одредба од чл. 46 од ЗРО.

Имено, видно од содржината на Договорите за вработување на определено време тужителот засновал работен однос кај тужениот на различни работни места и извршувал различни работни задачи, односно истиот не бил вработен во периодот од 2004 до 2011 година во исти организациони или работни единици за вршење на исти работни задачи, односно нема континуитет во вршење на исти работи.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-147/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право