Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1315/14

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 143.95 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 4, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1315/14

„Првостепениот суд (…) повикувајќи се на одредбата од чл. 46 од ЗРО, наведува дека (…) тужителот ги исполнил законските услови од наведениот член, имал работен стаж кај тужениот непрекинато повеќе од 5 години, и истиот продолжил да работи кај тужениот и по истекот на рокот од 5 години, како и ги исполнил посебните услови за засновање на работниот однос во основно училиште.

(...) по наоѓање на овој суд, првостепениот суд немал предвид дека во случајот не биле исполнети условите да се изврши трансформација на работниот однос, бидејќи покрај општите услови за трансформација на работниот однос, потребно е за работното место да се обезбедени финансиски средства согласно Законот за извршување на буџетот за односната година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1319/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право