Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-791/15

  • Version
  • Преземи 10
  • Големина на фајлот 195.09 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 6, 2016
  • Последна промена август 13, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-791/15

Работникот е должен, и покрај оправданите причини за отсуство од работа и запознаеноста на работодавачот дека истиот има здравствени проблеми, писмено да го извести својот работодавач за своето отсуство или боледување во рок од 48 часа. Во услови кога работникот видно од изведените докази,  не го известил својот работодавач во рок од 48 часа дека поради болест или поради оправдани причини ќе отсуствува од работа, работодавачот имал законски основ да му го откаже договорот за вработување врз основа на чл. 81, ст. 1, т. 6 од ЗРО.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Гостивар РОЖ-101/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право