Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-233/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 510.58 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 29, 2011
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-233/11

„(...) Со Спогодбата за утврдување најниска плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, објавена во „Сл. в. на РМ”, бр. 60/06, е утврдено дека најниската плата е во висина од 3.400,00 денари, согласно со чл. 3 од таа Спогодба, најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работата во ЈЗ ќе се утврдува така што износот на најниската плата се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност. На тужителите (...) тужениот не им ги исплаќал платите во согласност со оваа Спогодба, со тоа правилно постапил првостепениот суд кога го задолжил тужениот на тужителите да им исплати разлика во плата (...).”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-550/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право