Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1136/09

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 311.46 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 25, 2010
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1136/09

„(...) Правилен е заклучокот на првостепениот суд дека иако тужениот работел со загуби (…) немал правна основа да ја намалува платата на тужителот спротивно на колективниот договор, односно дека согласно со Колективниот договор на тужениот може да се намалува платата само со претходно изготвена програма и во согласност со синдикатот, но најмногу за 6 месеци и до 20%. Доколку тужениот имал потешкотии во работењето, можел на друг начин да ги намали трошоците во работењето преку испраќање на вработените на принуден одмор, прогласување на технолошки вишок или постапка за стечај.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1099/09
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право