Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-264/14

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 391.53 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 30, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-264/14

„Првостепениот суд (...) правилно утврдил дека тужителот бил вработен кај првотужениот од 1.1.2000 година до 31.5.2011 година како возач на товарно возило, а од 1.6.2011 година бил вработен кај второтужениот сè до 23.3.2013 година кога му престанал работниот однос. За временскиот период од 1.9.2010 година до 31.5.2011 година првотужениот бил должен на тужителот да му исплати нето-плата во вкупен износ од 95.515,00 денари, а за периодот од 1.4.2012 година до 23.3.2013 година второтужениот да му исплати нето-плата во износ од 104.483,00 денари, согласно со чл. 105, ст. 1 од ЗРО, бидејќи работникот има право на заработувачка – плата согласно со Закон, Колективен договор и Договор за вработување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-83/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право