Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-718/16

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 337.51 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 25, 2017
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-718/16

Одлуката на тужениот (работодавачот) согласно со која линеарно на сите вработени и на тужителот за месец 12.2012 година му е исплатена плата во износ од 10.796,00 денари поради последиците од светската економска криза, кои негативно се одразиле врз целото стопанство, посебно врз металургијата, а поради што дошло до намален обем на работата и намалување на ликвидноста на друштвото, претставува едностран акт донесен од работодавачот и е во спротивност со чл. 28-а од ЗРО, согласно со кој измени на договорот за вработување се вршат со анекс на договорот за вработување, анексот на договорот за вработување се склучува во иста форма како и договорот за вработување согласно со законот и измените на договорот за вработување можат да бидат извршени ако и двете страни се договорат за истото.

Претходно Решение на Апелационен суд Битола РОЖ-295/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право