Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1231/15

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 533.88 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 15, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1231/15

Во услови кога тужителот (работникот) редовно одел на работа и ги извршувал работните задачи, остварил право на плата која работодавачот има обврска да му ја исплати. Тужениот како работодавач не му ги исплатил платите и придонесите од плати за спорниот период. Тужителот има право на плата и придонеси од плата, па тужениот работодавач е должен да уплати во Фондот за ПИОМ на име неисплатени придонеси за ПИО на тужителот за спорниот период определен износ, како и да му плати на име неисплатени нето-плати за спорниот период определен износ.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-316/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право