Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1276/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 465.56 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање мај 6, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1276/14

„(...) неспорно е дека тужителите биле вработени кај тужениот на неопределено време и тужениот за периодот од 1.5.2008 година до 31.12.2008 година не им ги исплаќал платите. Според тоа, првостепениот суд согласно со потврдите за неисплатени плати (...), двете од 30.4.2013 година издадени од тужениот, правилно утврдил дека платите на тужителите не им биле исплатени за спорниот период, а ова дотолку повеќе што со наведените потврди тужениот го признал долгот спрема тужителите, бидејќи истите претставуваат валиден доказ за утврдувањето на висината на неисплатените плати на тужителите.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-627/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право