Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-40/11

  • Version
  • Преземи 6
  • Големина на фајлот 331.35 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање февруари 17, 2011
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-40/11

„Имено, како во конкретниот случај тужителот со решение (...) бил распореден на работно место со статус на работно место со посебни должности и овластување и обавувал работни задачи во смени, согласно со Колективниот договор на работодавачот – тужениот, на тужителот му следува надоместок за сменско работење, па како тужениот не го пресметувал и исплатувал, основано првостепениот суд го задолжил тужениот да му исплати на тужителот на име неисплатено зголемување на плата за 5%.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1541/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право