Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-546/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 369.50 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 15, 2011
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-546/11

„(...) тужениот поради лошата финансиска состојба донел одлуки (...) во кои било предвидено дека на вработените, вклучувајќи го и тужителот, ќе им биде организиран колективен топол оброк кој ќе им се доставува секој работен ден во просториите на (...), како и секојдневен колективен превоз со службено возило од местото на живеење до работното место и обратно. Имајќи го предвид наведеното и по оценка на овој суд, на тужителот не му следува надоместок на име неисплатена храна и превоз, дотолку повеќе што тужителот и неговиот полномошник во текот на постапката не доставиле ниту предложиле доказ од кој би можело да се утврди спротивното.”

Претходно Решение на Апелационен суд Скопје РОЖ-503/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право