Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1664/11

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 349.47 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 4, 2012
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1664/11

„(...) на тужителот за спорниот период му биле исплатени 74.800,00 денари на име трошоци за превоз од работа до дома и обратно доколку тужителот користел месечен автобуски билет за периодот кога не се одвивал железничкиот сообраќај на релација Штип – Велес – Штип, а месечен возен билет за периодот кога се одвивал железничкиот сообраќај на наведената релација тужителот имал трошоци во износ од 74.678,00 денари од што произлегува дека на тужителот му било платено повеќе од неговите најниски реални трошоци. (...) Според тоа, правилно првостепениот суд одлучил кога го одбил како неосновано тужбеното барање на тужителот за разлика на неисплатени трошоци за превоз во висина на јавниот автобуски превоз за одење на работа и од работа од местото на живеење Штип до местото на работа Велес и обратно.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1653/11
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право