Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-412/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 948.68 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 20, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-412/15

„(...) правилно првостепениот суд постапил кога го одбил тужбеното барање на тужителот на име разлика за помалку исплатен надомест за трошоци за превоз за одење од дома до работа и обратно за релацијата с. Мралино – Тетово и обратно за период од 1.5.2011 до 30.4.2014 година како неосновано, а ова од причина што согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на плати и новиот КД на МВР од 22.9.2010 година, правото на надомест на трошоците за превоз до и од работа повеќе не постои од 1.1.2009 год., а со тоа не може да стане збор за помалку пресметани трошоци за превоз, односно на тужителот не му следува исплата на разлика на реални патни трошоци за превоз до и од работа бидејќи истите (...) се пресметуваат и исплатуваат со исплатата на бруто-плата.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-698/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право