Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-841/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 538.49 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 1, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-841/15

„Жалбениот навод на жалителот кој наведува дека на тужителот не му следува теренски додаток од причина што истиот се остварувал од поминат ден на терен со претходно потпишан налог за работа од страна на непосредниот претпоставен и дека истиот му следувал на тужителот само доколку престојувал на терен само 6 часа во кои не влегувало времето на превоз до теренот, го ценеше, но не го прифати како основан бидејќи тужителот поради природата на своите работни задачи и своето работно место работел во посебни услови надвор од работното место (теренско работење) и на истиот овој надомест му следува согласно со одредбите од КД на тужениот.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-752/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право