Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1202/10

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 334.31 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 10, 2010
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1202/10

„(...) Имено, правилно првостепениот суд го одбил барањето на тужителката, тужениот да биде задолжен да ѝ исплати на име регрес за годишен одмор за 2006, 2007 и 2008 година во вкупен износ од 43.235,00 денари од причини што истата до судот не доставила доказ, решенија за користење на годишен одмор од каде би можело да се утврди дека користела годишен одмор, во кој период и траење, а со оглед дека ваквиот надоместок ѝ следува на тужителката само доколку истата користела годишен одмор, како и поради лошата финансиска состојба со оглед дека за тие години видно од билансот за успехот на тужениот покажувал негативни резултати во работењето.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-803/10
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право