Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-272/16

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 313.60 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 19, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-272/16

„Неоснован е и жалбениот навод на тужениот за исплата на регрес за годишен одмор за 2014 година, од причина што согласно со чл. 35, ал. 7 од ОКД за приватниот сектор од областа на стопанството е предвидено дека работникот има право на надомест на трошоци поврзани со работа – регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40% од основницата, под услов работникот да работел најмалку 6 месеци од календарската година кај ист работодавач, па според тоа во конкретниот случај како тужениот не ѝ исплатил на тужителката ваков надомест, правилно првостепениот суд одлучил да го задолжи тужениот да ѝ исплати износ од 8.561,00 денари, на име регрес за годишен одмор за 2014 година.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-278/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право