Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1491/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 413.78 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 19, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1491/15

„(...) се работи за право на регрес за годишен одмор кое право е од акцесорна природа, односно работникот има право на регрес ако го искористил годишниот одмор и зависи од финансиската состојба на работодавачот – резултатите остварени од работењето во спорниот период и можноста да се обезбедат за исплата тие надоместоци, како и да е утврдено со Колективен договор.

(...) произлегува и неоснованоста на жалбениот навод на тужениот дека тужбата на тужителот е преуранета, бидејќи е поднесена пред 30.6.2015 година, а дотолку повеќе што, правото не познава институт преуранета тужба.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-329/16
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право