Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-605/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 532.33 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање септември 22, 2015
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-605/15

„Постоењето, пак, на конечно решение со кое веќе било утврдено правото на паричен надоместок на тужителот не влијае врз неговото право да побара исплата на остатокот како што е конкретното тужбено барање, бидејќи таквото право на тужителот произлегува од член 181, став 6 од ЗРО, според кој работникот може паричните побарувања од работниот однос да ги остварува непосредно пред надлежниот суд.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-794/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право