Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1236/15

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 392.26 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јули 19, 2016
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1236/15

„Во жалбата на тужениот се наведува дека согласно со ОКД за приватниот сектор од областа на стопанството била предвидена исплата на двократен износ од основицата, а со КД на тужениот било предвидено исплата на трикратен износ од основицата за отпремнина и дека отпремнината ќе се исплатува на рати со оглед на финансиската состојба во која се наоѓа тужениот.

Овој суд го ценеше истакнатиот жалбен навод и го најде како неоснован (...). Неспорно е дека тужителот бил во работен однос кај тужениот како работодавач и дека тужителот го остварил правото на старосна пензија. Според тоа, на тужителот му следува отпремнина во висина од три просечни месечни нето-плати во Републиката исплатени во последните три месеци, а како основицата за пресметка на износот на име отпремнина заради заминување во пензија изнесува 63.800,00 денари.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1491/15
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право