Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-752/18

  • Version
  • Преземи 7
  • Големина на фајлот 291.69 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање ноември 15, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-752/18

„(...) во прилог на Одлуката (...) од 16.4.2015 година на Управниот одбор со која е утврдена висината на јубилејната награда во износ од 15.000,00 денари за 30 години непрекинат работен стаж, тужениот во текот на постапката не достави доказ за финансиската состојба, а видно од доставениот поднесок примен во судот на 31.8.2017 година, тужениот го известил судот во врска со наведената одлука на Управниот одбор дека нема претходна согласност од страна на Синдикатот, а тоа значи дека тужениот не ги исполнил условите од чл. 100, т. 7, ал. 3 од Колективниот договор за менување и определување на висината на јубилејната награда за да истата влезе во сила и се применува со денот на донесувањето.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1278/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право