Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1073/13

  • Version
  • Преземи 1
  • Големина на фајлот 105.65 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јануари 23, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1073/13

„(...) правилно нашол првостепениот суд дека во случајот не е докажано дека навистина тужителот ја сторил наведената повреда на одредбите од Законот за работните односи, односно дека сторил кражба и дека предизвикал штета на работодавачот. Во случајот била покрената и кривична постапка против поголема група работници, меѓутоа исход од таа постапка сè уште нема.

(...) Точно е дека кривичната постапка не ја исклучува дисциплинската одговорност, меѓутоа во случајот тужбеното барање не е усвоено само поради тоа што кривичната постапка сè уште не е окончана, туку не е докажано дека тужителот сторил кражба.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-1211/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право