Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-313/14

  • Version
  • Преземи 0
  • Големина на фајлот 105.43 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 15, 2014
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-313/14

„(...) тужителот ги сторил повредите кои му се ставаат на товар, односно несовесно ги извршувал работните задачи на начин што од сопругата на корисникот побарал 500,00 денари со образложение дека пломбата на броилото е стара и треба да се смени, истиот ги добил парите и заминал без образложение, а дотолку повеќе што тужителот дал изјава дека иако му биле обезбедени потребните услови за работа и ги познавал насоките и начинот на работа, сепак, на ден 14.8.2012 година не сменил пломба, а од сопругата на корисникот земал 500,00 денари, кој износ го вратил истиот ден откако корисникот изјавил дека ќе ја повлече пријавата, па оттука правилно првостепениот суд утврдил дека тужениот имал основ да му го откаже на тужителот договорот за вработување согласно со чл. 81, ст. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 82, ст. 2 од ЗРО и чл. 118, ст. 1, т. 1 од Колективниот договор.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-249/14
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право