Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1759/17

  • Version
  • Преземи 6
  • Големина на фајлот 194.92 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање јуни 13, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1759/17

„(...) во дејствијата на тужителот има неисполнување на обврските согласно со правилникот за работа и договорот за вработување, односно непридржување кон прописите што важат за вршење на работите за работното место, а со тоа има и несовесно извршување на работните задачи и повреда на работниот ред и дисциплина, односно по наоѓање на овој суд, тужителот како референт инкасант со своите дејствија со тоа што не дал фискален билет, по разгледување на испечатениот извештај за состојба од пос терминалот го фрлил и впишал бројки на пос терминалот и испечатил слип кој го вметнал во неговиот промет, сторил повреда и кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски, односно истиот ја сторил повредата од чл. 82, ст. 1, т. 5 од ЗРО кои се основа за откажување на договорот за вработување.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-205/18
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право