Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-882/13

  • Version
  • Преземи 2
  • Големина на фајлот 566.21 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање октомври 2, 2013
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-882/13

Во конкретниот случај, од страна на работодавачот (тужениот) е донесено Решение за прекин на договорот за работа поради возраст на работникот и Одлука согласно со чл. 104 од Законот за работните односи, бидејќи биле исполнети условите за старосна пензија, односно тужителот (работникот) наполнил 64 години. Во таа смисла, тужениот постапил согласно со Законот за работните односи со примена на чл. 104 бидејќи тужителот и тужениот имаат склучено договор за вработување согласно со одредбите од Законот за работните односи.

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ.бр.-871/13
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право