Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1167/17

  • Version
  • Преземи 6
  • Големина на фајлот 429.15 KB
  • Број на датотеки 1
  • Датум на креирање април 11, 2018
  • Последна промена август 14, 2022

Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1167/17

„(...) на Г. И., бивш од К., од страна на тужениот му била исплатена нето-плата (…) за јануари 2016 година, а за период од 1.2.2016 година до 30.9.2016 година по основ неисплатени нето-плати и придонеси од плaта, тужениот е во обврска да плати вкупен износ од (...) денари, и тоа за неисплатени нето-плати (...) и неисплатен регрес за годишен одмор за 2016 година (...), како и на име неисплатени придонеси од плати (...) и неисплатен персонален данок од плата (...). Со оглед дека тужителот починал на ден 5.12.2016 година, правилно првостепениот суд го задолжил тужениот на законските наследници, сега тужителите, да им исплати надомест на штета по основ на неисплатени плати за спорниот период, надомест за годишен одмор за 2016 година, во износи како во изреката на обжалената пресуда.”

Претходно Пресуда на Апелационен суд Скопје РОЖ-1658/17
Поддржано од

Здружение за трудово

и социјално право

 

E-маил: contact@trudovopravo.mk 

Copyright © 2023 Здружение за трудово и социјално право